Jesper Knudsen
Museumsinspektør, Holstebro Kunstmuseum, 1990
 

Malerisk udfoldelse udsat for streng disciplin

Henrik Hadsund er rejsende i billedkunst. Når han ikke selv laver den i hvert fald. I otte år har han som rejsesekretær for Sammenslutningen af danske Kunstforeninger rejst landet tyndt hver uge med nye ladninger billedkunst af vidt forskellig karakter. Som det nu engang er tilfældet med den moderne billedkunst, hvor udtrykket skifter som fra nat til dag. Og hvor de rene eksperimenter og prøven grænser af veksler med stille, indsigtsfulde bearbejdninger af de kunstneriske virkemidler.
Henrik Hadsund konfronteres med al denne forskellighed, når han hænger udstillingerne op, hvilket i sig selv er en kunst – og skal etablere et samspil mellem kunstværkerne indbyrdes og med de lokaliteter og rum, de hænger i.

Al den omgang med billedkunst har givet Henrik Hadsund en afklarethed med hensyn til hans eget billedkunstneriske udtryk.

Det er ikke kalejdoskopisk og mangeartet, men koncentrerer sig om at finde nye løsninger på maleriets evige dilemma: Konflikten mellem ekspressive følelses-udladninger og velovervejede konstruktive undersøgelser.
Som for utallige unge i de sidste tre årtier var det Jonna Sejgs kunstpædagogiske virksomhed, der satte Henrik i gang med at tegne og male. Det var i gymnasietiden i Struer, men også i de følgende år kom han ofte i den gamle skole i Dybe, som var og stadig er et livskraftigt center for en frodig og folkelig billedkunstnerisk virksomhed i trekantområdet mellem hav, hede og fjord.

Og som så mange af landsdelens billedkunstnere er det landskabsoplevelser, der er den store inspirationskilde. Men for Henrik Hadsund er det kun et afsæt for arbejdet med farveflader og deres umiddelbart rumskabende betydning.

Men Henrik Hadsunds arbejde gennem mere end 10 år viser, at det hele startede med små farverige landskabsbilleder.
Derefter udkrystalliseres to motivkredse, som Henrik i de følgende år arbejdede med parallelt. Dels blev naturens elementer forenklet til en række enkle former – grænsende til naturens grundformer og med en restriktiv brug af farveskalaen ved enkle, rene farveflader. Og dels arbejdede Henrik med at overføre himlens stoflige skyformationer til maleriet. I de seneste år er skymotivet blevet kraftig nedtonet, men de bløde former er bibeholdt, dog i en anden farveskala, der koncentrerer sig om den stærk gule farve samt blåt og grønt. De tidligere bløde vildtvoksende figurer er nu blevet disciplineret og holdes indenfor rektangulære farveflader.

Billederne kan synes som skematiske landskabsbilleder med grønne og gule marker og blå fjord.
Eller man kan, som fra en flyvemaskine, se det hele helt fra oven – som var det et kortudsnit. I al fald er der en mægtig intensitet i bearbejdningen af de enkelte farveflader. Det er den intensitet, farvens lysende værdi, holdt i ave af klare afgrænsninger, der er det egentlige formål i Henrik Hadsunds maleri: malerisk udfoldelse udsat for streng disciplin.

Home

Acryl på papir

Olie på papir

Olie på lærred

CV

Presse

Kontakt